Prijavljivanje za partnere

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIJA – CENTRALNA EVROPA

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIJA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

KOJE FUNKCIJE PRUŽA?

Tehnologije

Tiho i izdržljivo

Dvostruki rotacioni klipni kompresor TOSHIBA se u osnovi sastoji od dva kontrarotirajuća diska. To doprinosi maksimalnoj mehaničkoj stabilnosti, a samim tim i smanjenju vibracija. Ukratko: TOSHIBA uređaji su tihi i izdržljivi.

Konstantna temperatura

Zahvaljujući inteligentnom upravljanju, inverterski sistem TOSHIBA konstantno reguliše širinu modulacije u rasponu od 20 do 100%. Na taj način se postiže konstantna temperatura, bez stalnog uključivanja i isključivanja.

Usavršena efikasnost

Dvojna lamela predstavlja jedinstvenu tehnologiju razvijenu u okviru kompanije TOSHIBA. Efikasnost uređaja je usavršena zahvaljujući smanjenju gubitka pritiska u kompresoru. Osim toga, posebni „dijamant-ugljenični premaz“ obezbeđuje povećanu dužinu rada i vrhunsku pouzdanost.

Automatska promena režima

Ako željena vrednost temperature nije dostignuta, a potrebno ju je brzo dostići, aktivan je PAM* režim –
pritom se misli na „High Power“ režim. Ako je vrednost dostignuta, ona se održava uz najmanju moguću potrošnju energije (PWM* režim)
.

*pulsnoamplitudna modulacija odn. modulacija širine impulsa

Promenljiva regulacija

Broj obrtaja kompresora, a time i snaga uređaja, može se regulisati gotovo kontinualno u koracima od po 0,1 Hz. Time se omogućava precizno podešavanje uređaja i optimalno iskorišćenje energije.

Individualna podešavanja

Posebni režimi rada kao što su npr. „Soft Cooling“ ili „Dual Setpoint“ obezbeđuju savršeni komfor. Bez obzira da li je u pitanju funkcija komfora ili efikasnosti – TOSHIBA uređaji su jednostavni za rukovanje.

Pregled prednosti korišćenja TOSHIBA uređaja

Za rukovaoce

Maksimalne ESEER vrednosti garantuju ekonomičnost uređaja – pre svega uštedu energije u najčešće korišćenom režimu delimičnog opterećenja. Osim toga, imate i mogućnost međusobnog povezivanja svih uobičajenih sistema za upravljanje objektom i prilagođavanja centralne upravljačke jedinice sopstvenim potrebama. Sveobuhvatna mreža partnera pružiće vam podršku u svim oblastima – od planiranja do održavanja.

Za krajnje korisnike

Unutrašnja temperatura, kao i protok vazduha uređaja mogu se individualno i fleksibilno regulisati. Jednostavni daljinski upravljači doprinose udobnom rukovanju.

Za projektante

18 tipova izvedbi, 14 nivoa snage i 128 unutrašnjih jedinica omogućavaju maksimalnu fleksibilnost pri planiranju i montaži. Lakšem planiranju doprinosi i program „DesignAIRS“.

MALI ILI VELIKI?

U okviru serije TOSHIBA Business na raspolaganju su dva sistema: rešenje za pojedinačne prostorije (RAV) sa do četiri unutrašnje jedinice u jednoj temperaturnoj zoni i rešenje za više prostorija (VRF) za velike objekte sa gotovo neograničenim mogućnostima kombinovanja unutrašnjih jedinica i temperaturnih zona.

Copyright 2019 AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H. All Rights Reserved.
This site uses cookies. By accepting cookies, you can optimize your browsing experience. Please read our Privacy Statement for more information.
Close