Prijavljivanje za partnere

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIJA – CENTRALNA EVROPA

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIJA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

KOJE FUNKCIJE PRUŽA?

Tehnologija i osnove

Tiši i stabilniji rad

Dvostruki rotacioni klipni kompresor TOSHIBA, koji je razvijen i proizveden u ovoj kompaniji, u osnovi se sastoji od dva kontrarotirajuća diska. To doprinosi maksimalnoj mehaničkoj stabilnosti, optimalnoj sinhronizaciji brzine, a samim tim i smanjenju vibracija. Ukratko: TOSHIBA uređaji su tihi i izdržljivi.

Konstantna temperatura

Da li ste znali da klima-uređaj samo tokom otprilike 15% vremena rada zahteva punu snagu? Zahvaljujući inteligentnom upravljanju, inverterski sistem TOSHIBA konstantno reguliše širinu modulacije u rasponu od 20% do 100%. Na taj način se postiže konstantna temperatura, bez stalnog uključivanja i isključivanja.

Ušteda troškova rada

S obzirom na to da uređaj 85 % vremena radi u tzv. režimu delimičnog opterećenja, efikasnost je u ovom režimu od ključnog značaja. TOSHIBA uređaji baš tu pokazuju svoje najbolje vrednosti. Na taj način se štedi energija, smanjuju troškovi i osigurava dugi radni vek.

Dva pogonska režima – hibridni inverter

TOSHIBA za pogon kompresora kombinuje oba principa modulacije – impulsno-amplitudnu modulaciju i modulaciju širine impulsa (skraćeno PAM i PWM). Na taj način, hibridno invertersko upravljanje reaguje na oba profila kojima raspolaže klima-uređaj. Ako željena vrednost temperature nije dostignuta, a potrebno ju je brzo dostići, aktivan je PAM režim – pritom se misli na „High Power“ režim. Ako je vrednost dostignuta, ona se održava uz najmanju moguću potrošnju energije (PWM režim).

Pregled prednosti za vas

Ušteda energije

Uređaj zahvaljujući hibridnom upravljanju automatski menja režim iz režima velike snage u režim uštede energije i obratno. Time se obezbeđuje najmanja moguća radna struja.

Poboljšana regulacija temperature

Uređaj zahvaljujući modularnom režimu rada veoma brzo dostiže željenu temperaturu. Konstantna temperatura je pritom zagarantovana.

Jedinstveni komfor

Uređaj je veoma tih, tako da neće remetiti vašu svakodnevicu ili vaš san.

Maksimalna energetska efikasnost

Uređaj je posebno efikasan u režimu rada sa delimičnim opterećenjem. S obzirom na to da svi uređaji mogu i da hlade i da greju, moguća je njihova primena tokom cele godine. Za obe funkcije obezbeđena je najmanje A klasa energetske efikasnosti.

Copyright 2020 AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H. All Rights Reserved.
This site uses cookies. By accepting cookies, you can optimize your browsing experience. Please read our Privacy Statement for more information.
Close