Prijavljivanje za partnere

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIJA – CENTRALNA EVROPA

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIJA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

RADNI FLUID

Rashladno sredstvo

Klima-uređaj zahteva radni fluid kako bi uopšte mogao da greje ili hladi. Radni fluid je gas koji u cirkulacionom krugu sistema prenosi energiju („toplotu“ ili „hladnoću“) iz unutrašnjosti prema spolja ili obrnuto.

Koje radne fluide koriste TOSHIBA uređaji?

Do 2016. godine u klima-uređajima se koristio gotovo isključivo radni fluid R410A. Split sistemi sa malim vrednostima snage i kapacitetom punjenja od 3 kg biće izbačeni iz upotrebe najkasnije u januaru 2025. godine. Zakonodavstvo propisuje korišćenje drugog radnog fluida nakon tog datuma. TOSHIBA nudi već sada više Split klima-uređaja sa novim gasom R32.

Zašto R32?

Životna sredina nam je naročito važna, a globalno zagrevanje je sada već činjenica. Iako radni fluid malim udelom utiče na globalno zagrevanje, on ipak tome svakako doprinosi. – Jedinica mere za to je GWP (Global Warming Potential, potencijal globalnog zagrevanja).

R32 koji ima vrednost 675 znatno je ispod R410A koji ima vrednost 2088 na GWP skali. R32 je uz to i energetski efikasniji i odlikuje se znatno boljom sposobnošću prenosa toplote u odnosu na R410A – klima-uređaj može uz istu količinu punjenja da pruži za oko 60% veću snagu.

Šta je ekvivalent količine CO2 i kako će se stvari dalje odvijati?

Od januara 2017. na spoljašnjim jedinicama mora da bude naveden ekvivalent količine CO2: on se izračunava na osnovu GWP vrednosti pomnožene količinom punjenja radnog fluida i navodi se u tonama.

Niži GWP x manje količine punjenja = veoma nizak ekvivalent količine CO2!

R32 time ispunjava u istoj meri i zahteve zakonodavstva i zahteve životne sredine.

R32 je održiv, efikasan i namenjen budućnosti – pratiće nas tokom narednih godina, a onda će biti zamenjen i nečim efikasnijim. Uz TOSHIBA uređaje kupac može biti siguran u svakom trenutku da investira u sistem za klimatizaciju koji nadmašuje trenutno stanje tehnike i ostvaruje na najvišem nivou temeljne vrednosti u pogledu održivosti, efikasnosti i upotrebe u budućnosti!

Copyright 2019 AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H. All Rights Reserved.
This site uses cookies. By accepting cookies, you can optimize your browsing experience. Please read our Privacy Statement for more information.
Close