Prijavljivanje za partnere

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIJA – CENTRALNA EVROPA

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIJA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

SAVRŠENO REŠENJE ZA SVE POTREBE

Osim kvaliteta klima-uređaja, njegovoj efikasnosti, kao i udobnosti njegovog korišćenja, značajno doprinosi i upravljanje. Optimalnim podešavanjem stvorićete savršenu klimu za svoje potrebe. TOSHIBA osim uređaja za lokalno upravljanje nudi i veliki asortiman uređaja za centralno upravljanje ili za integrisanje u sistem za upravljanje objektom.

Opcije upravljanja

Lokalno upravljanje

Kablovski daljinski upravljači (maksimalna dužina voda 500 m) ili bežični infracrveni daljinski upravljači za upravljanje pojedinačnim uređajima ili grupama od najviše osam unutrašnjih jedinica. Dodatni moduli omogućavaju upravljanje uređajima nezavisno od lokacije putem aplikacija ili interneta.

Centralno upravljanje

Složenijim sistemima klimatizacije se može upravljati na jednom mestu, npr. na recepciji ili u tehničkoj prostoriji. Maksimalna dužina voda iznosi 2000 m, dok je sa upravljačkom jedinicom moguće povezati do 2048 unutrašnjih jedinica.

Sistemi za upravljanje objektom

TOSHIBA sistemi klimatizacije se mogu povezati sa svim uobičajenim sistemima za upravljanje objektima. Na taj način, klimatizacija postaje sastavni deo sistema za centralno upravljanje objektom.

Eksterno upravljanje

Određene opcije omogućavaju povezivanje eksternih uređaja, izdavanje poruka i alarma, smanjenje buke ili prebacivanje redundantnih kola – postoji odgovarajuće rešenje za gotovo sve zahteve u pogledu upravljanja.

Jedan sistem upravljanja za sve uređaje

Upravljanje putem aplikacije ili pregledača

Integracija u postojeće sisteme

Priključivanje spoljnih modula

Kratak pregled opcija upravljanja

Lokalno upravljanje

• Kablovski daljinski upravljači

• Infracrveni daljinski upravljači

• WIFI/WLAN rešenja

• Opcije upravljanja

Centralno upravljanje

• Compliant Manager

• Smart Manager

• Touchscreen Controller

• 16-struko ON/OFF upravljanje

• Vremenski programator

• Web-based Controller

Sistemi za upravljanje objektom

• LonWorks®

• Modbus®

• BACnet®

• Coolmaster

• KNX®

Eksterno upravljanje

• Sistemi za detekciju curenja

• Dodatni moduli

• CN utikač

• Redundantni modul

Jednostavni kablovski daljinski upravljač

Savršen za hotelske sobe.

Standardni kablovski daljinski upravljač

Upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice, ON/OFF Timer, maks. 168 časova.

Kablovski daljinski upravljač

Sličan standardnom daljinskom upravljaču, sa 8 vremenskih događaja po danu i 6 parametara po događaju.

Komforni kablovski daljinski upravljač

Sličan standardnom, sa nedeljnim vremenskim programatorom, „Soft-Keys“ tasterima, noćnim režimom („Night-Operation“), blokadom lamela, blokadom tastera i osvetljenim displejom.

Daljinski senzor temperature

Ako nije moguće tačno određivanje temperature pomoću senzora u unutrašnjoj jedinici ili u kablovskom daljinskom upravljaču.

Komplet infracrvenog daljinskog upravljača i prijemnika

Opseg funkcija kao kod standardnog daljinskog upravljača, ali bez kabla. Za ugradnju u panele ili eksterno.

Combi Control

Upravljanje putem SMS poruka ili aplikacije na mobilnom telefonu.

AP-IR-WIFI

Upravljanje unutrašnjom jedinicom putem aplikacije za pametni telefon.

SmartSocket

Adapter za utičnicu od 230 V sa funkcijama uključivanja i isključivanja, vremenskog programatora i praćenja utroška energije.

TO-RC-WIFI

WiFi modul za upravljanje unutrašnjom jedinicom pomoću mobilne aplikacije ili veb-pregledača za mobilne telefone.

TO-RC-KNX®

Modul za upravljanje unutrašnjom jedinicom putem KNX® protokola (sabirnice).

Modul za daljinsko uključivanje/isključivanje i prozorski kontakt-prekidač

Kontakt bez potencijala za eksterno uklj. i isklj. i ulaz za prozorski kontakt-prekidač.

Upravljačka ploča

3 analogna i 3 digitalna ulaza, 3 digitalna izlaza za eksterno upravljanje, alarme i poruke (za plafonske jedinice).

Modul za daljinsko uključivanje i isključivanje, dojave rada i smetnji

Izlaz za dojave rada i smetnji, upravljanje uključivanjem i isključivanjem, kao i prijava smetnji sa maks. 8 unutrašnjih jedinica putem kontakta bez potencijala.

Analogni interfejs

Upravljanje funkcijama uređaja putem signala jačine 0–10V ili fiksnih otpornika.

Modbus® interfejs

Upravljanje funkcijama uređaja putem Modbus registra. Mogućnost priključivanja do 64 interfejsa.

16-struko ON/OFF upravljanje

Upravljanje uključivanjem i isključivanjem za do 16 unutrašnjih jedinica; mogućnost priključivanja nedeljnog vremenskog programatora.

Nedeljni vremenski programator

Priključivanje putem lokalnih kablovskih daljinskih upravljača, centralnih daljinskih upravljača ili TCC Link mreže. Režim nedeljnog vremenskog programatora ili vremenskog programatora.

Compliant Manager

Do 128 unutrašnjih jedinica. Funkcija uštede energije, mogućnost priključivanja nedeljnog vremenskog programatora, digitalni ulazi i izlazi.

Smart Manager sa obračunom potrošnje energije

Do 128 unutrašnjih jedinica. Veb-interfejs za upravljanje pomoću pregledača na računaru; praćenje potrošnje energije i obračun.

Touchscreen Controller sa obračunom potrošnje energije

Upravljanje grupom od najviše 512 unutrašnjih jedinica. Multi-touchscreen ekran veličine 12,1“, mogućnost upravljanja putem računara. Praćenje potrošnje energije i obračun. Neophodan interfejs „TCS Net Relay“ (do 8 komada).

Upravljač koji funkcioniše preko interneta – vodeća jedinica

Do 2.048 unutrašnjih jedinica. Koristi se kao čvorište za do osam vođenih uređaja. Pojedinačni ili vođeni uređaji: Upravljanje grupom od najviše 256 unutrašnjih jedinica. Upravljanje isključivo putem računara. Praćenje potrošnje energije i obračun.

Modbus® interfejs

Upravljanje grupom od najviše 64 unutrašnje jedinice. Za povezivanje sa postojećim Modbus® sistemom.

KNX®-16

Modul za upravljanje grupom od maks. 16 unutrašnjih jedinica preko KNX® protokola.

KNX®-64

Modul za upravljanje grupom od maks. 64 unutrašnjih jedinica preko KNX® protokola.

Coolmaster

Upravljanje sa maks. 64 unutrašnje jedinice, opciono do 128. Opcija KNX®. Mali korisnički interfejs osetljiv na dodir. Mogućnost upravljanja pomoću pametnog telefona, tableta ili računara.

LonWorks® interfejs

Upravljanje grupom od najviše 64 unutrašnje jedinice. Za povezivanje na postojeći LonWorks® sistem za upravljanje objektom (neophodna LonWorks® mrežna kartica).

Small BACnet® interfejs

Upravljanje grupom od najviše 64 unutrašnje jedinice. Za povezivanje sa postojećim BACnet® sistemom.

Analogni interfejs:

Upravljanje grupom od najviše 64 unutrašnje jedinice. Upravljanje putem signala jačine 0–10 V ili fiksnih otpornika. 8 analognih i 2 digitalna ulaza. 5 analognih i 5 digitalnih izlaza.

BACnet® server

Upravljanje grupom od najviše 128 unutrašnjih jedinica. Za povezivanje sa postojećim BACnet® sistemom. Neophodan interfejs „TCS Net Relay“ (do 2 komada).

Modul za smanjenje buke (RAV)

Za modele DI i SDI veličine 5. Ulaz za smanjenje buke (noćni režim). Maks. snaga 0/50/75%. Dojava o radu kompresora.

Komplet kablova za smanjenje buke (RAV)

Za modele DI BIG i SDI veličine 8 i veće. Ulaz za smanjenje buke (noćni režim), maks. snaga 0/50/75%. Dojava o radu kompresora.

Redundantni modul

Prespajanje između dve unutrašnje jedinice (ili grupa) u slučaju kvara. Prebacivanje u zavisnosti od radnih časova; uključivanje drugog sistema u zavisnosti od temperature. „Plug & Play“ sistem, LAN port, mogućnost nadzora putem veb-pregledača.

Višenamenski modul

Dva kontakt-ulaza bez potencijala; jedna funkcija po modulu: eksterno isklj. i uklj. vodeće jedinice, noćni režim (smanjenje buke), prioritetni režim grejanja/hlađenja.

Izlazni modul

Tri kontakt-izlaza bez potencijala. Dojava o radu, dojava o kvaru, radni časovi kompresora 1 i 2, izlazna snaga u 8 stupnjeva.

CN utikač sa kablom

Za unutrašnje jedinice; različite funkcije uklj. i isklj. putem opreme na lokaciji.

Sistem za detekciju curenja i sistem odvajanja (izolacije)

Detekcija curenja sa vizuelnim i zvučnim porukama, u skladu sa standardom EN378; mogućnost dodatnog odvajanja odgovarajuće unutrašnje jedinice iz sistema.

Modul za ograničenje napona/rasterećenje

Dva kontakt ulaza bez potencijala. Eksterno isključivanje i uključivanje; smanjenje učinka.

Copyright 2019 AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H. All Rights Reserved.
This site uses cookies. By accepting cookies, you can optimize your browsing experience. Please read our Privacy Statement for more information.
Close