Prijavljivanje za partnere

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIJA – CENTRALNA EVROPA

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIJA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

KLIMA-UREĐAJI FUNKCIONIŠU NA OVAJ NAČIN.

U principu, suština unutrašnje klimatizacije jeste u prenosu energije sa jednog mesta na drugo i njeno emitovanje na mestu do kog je prenesena. Ako klima-uređaj hladi, izvlači se toplota iz vazduha u prostoriji, odvodi preko tzv. kondenzatora i rashladnog kruga prema spolja i tamo emituje.

Klima-uređaji funkcionišu na ovaj način

Savršeni primer fizike – sa TOSHIBA uređajima

Parametri udobnosti
Parametri udobnosti

Svaki klima-uređaj je u principu rashladni uređaj poput frižidera u našoj kuhinji. Ukoliko prostor treba ne samo da se rashladi nego i da se zagreje, onda je reč o toplotnoj pumpi. Svi sistemi kompanije TOSHIBA su istovremeno i toplotne pumpe.

Ovi uređaji su usavršeni tako da u režimu hlađenja apsorbuju toplotu iz prostorije i odvode je napolje – ili obrnuto, da u režimu grejanja prihvataju toplotu iz vazduha u okruženju kako bi udobno zagrejali naše prostorije. Pomoću toplotne pumpe vazduh/voda ne zagrevamo vazduh u prostoriji, već pripremamo toplu vodu za grejanje i upotrebu.

Klimatizacija je u svakom slučaju kompleksniji proces od hlađenja: ovde je zapravo reč o našoj dobrobiti kao i o našem zdravlju – a u poslovnoj sferi i o očuvanju efikasnosti zaposlenih. Kada govorimo o klimatizaciji, treba imati u vidu da je pored prijatne temperature prostora podjednako važna i vlažnost vazduha – grafikon pokazuje „polje udobnosti“ odn. onaj odnos temperature i vlažnosti koji osećamo kao prijatan.

Funkcionisanje inverterske toplotne pumpe
Funkcionisanje inverterske toplotne pumpe

Srce uređaja – pametno regulisani rotacioni klipni kompresor – transportuje radni fluid u različitim agregatnim stanjima tamo gde treba da ispuni svoj radni zadatak apsorpcije toplote (hlađenje) ili ispuštanja toplote (grejanje):

U režimu hlađenja tečni radni fluid isparava preko elektronski kontrolisanog PMV ventila – razmenjivač toplote (isparivač) u unutrašnjoj jedinici se hladi, a ventilator obezbeđuje cirkulaciju vazduha. Uređaji vrhunskog kvaliteta kompanije TOSHIBA garantuju da će se ovaj proces odvijati tiho i bez nastanka neprijatnog strujanja vazduha.

Radni fluid koji je ispario i koji je sada u gasovitom agregatnom stanju usisava kompresor u spoljašnjoj jedinici kako bi ponovo podigao nivo pritiska i temperature. Ventilator na razmenjivaču toplote (kondenzator) hladi gas pomoću vazduha u okruženju; cirkulacija počinje iznova. Upravo u spoljašnjoj jedinici do naročitog izražaja dolazi visok kvalitet komponenti i rada uređaja kompanije Toshiba: odsustvo vibracija i tihi rad ventilatorske jedinice i kompresora štite okolinu od buke i aktivno doprinose očuvanju dobrih odnosa sa susedima – nezavisno od toga da li su ovi kompaktni uređaji instalirani na balkonu, terasi ili spoljnom zidu.

Što se tiče instalacije: za klima-uređaj su neophodni otvori u zidu za sprovođenje oba voda za radni fluid (od posebnog bakra) kao i strujno napajanje i provodnik upravljačkog kola. Kvalifikovani distributer TOSHIBA uređaja pronaći će rešenje za vizuelno neupadljivu montažu u svakoj situaciji.

Energetska efikasnost

Osim u pogledu funkcija za udobnost, ukupni kvalitet i učinak klima-uređaja mogu se izraziti najviše i u energetskoj efikasnosti: što se više snage za hlađenje i zagrevanje (u kW) može proizvesti od jednog kilovat-časa (kWh) struje, kvalitet sistema je viši. Više informacija o vrednostima efikasnosti možete da pronađete u odeljku direktive ErP (Energy-Related Products, Direktiva o uređajima koji koriste električnu energiju).

Copyright 2019 AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H. All Rights Reserved.
This site uses cookies. By accepting cookies, you can optimize your browsing experience. Please read our Privacy Statement for more information.
Close