Prijavljivanje za partnere

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIJA – CENTRALNA EVROPA

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIJA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

MAKSIMALNA EFIKASNOST

Energetska efikasnost

Klase efikasnosti

Najbolja energetska efikasnost uz minimalne troškove rada predstavlja glavni prioritet za kompaniju TOSHIBA. Efikasnost uređaja je ocenjena kao vrlo visoka na skali koja se primenjuje širom Evrope.

Efikasnost u skladu sa standardima

Kriterijumima energetske efikasnosti SEER odn. ESEER (eng. European Seasonal Energy Efficiency Ratio, evropski stepen sezonske energetske efikasnosti) i SCOP (eng. Seasonal Coefficient of Performance, sezonski koeficijent grejanja) opisuje se odnos iskoristivog učinka hlađenja odn. grejanja i upotrebljene električne energije. Merenje učinka se vrši pri četiri različite spoljašnje temperature.

Uzimajući u obzir različite spoljašnje temperature, u procenu se uključuje režim delimičnog opterećenja sa više od 90% opterećenja. Pri tom svoje najbolje vrednosti pokazuje kombinacija inverterske tehnologije kompanije TOSHIBA i dvostrukog rotacionog klipnog kompresora. Vrhunske ESEER i SCOP vrednosti TOSHIBA uređaja možete pronaći kod spoljašnjih jedinica.

Rad u toku cele godine

Minimalni troškovi rada

Najbolje vrednosti efikasnosti

Varijabilni režim delimičnog opterećenja

Sezonski koeficijenti energetske efikasnosti:

COP

COP vrednost (eng. Coefficient Of Performance, koeficijent grejanja) se koristi za označavanje energetske efikasnosti uređaja u režimu grejanja. COP vrednost od 4,0 znači da se npr. od 1 kW električne energije dobija 4 kW grejnog učinka, tj. četiri puta više.

SCOP

SCOP (eng. Seasonal Coefficient Of Performance, sezonski koeficijent grejanja) u obzir uzima celu godinu sa dodatnim merenjima pri spoljašnjim temperaturama od +12, +7, +2 i –7 °C.

EER i SEER

I kod EER vrednosti (eng. Energy Efficiency Ratio, stepen energetske efikasnosti) postoji proširenje za SEER (eng. Seasonal Energy Efficiency Ratio, stepen sezonske energetske efikasnosti) za režim hlađenja kako bi se u procenu uvrstili sezonski faktori. Merenja se vrše pri temperaturama od +20, +25, +30 i +35 °C.

ESEER

VRF sistemi se danas najčešće procenjuju prema svojim ESEER vrednostima (eng. European SEER, evropski SEER), pri kojima se u obzir uzimaju faktori delimičnog opterećenja. Za to se koristi formula, koja predstavlja zbir četiri pojedinačne vrednosti sa različitim težinama.

Copyright 2019 AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H. All Rights Reserved.
This site uses cookies. By accepting cookies, you can optimize your browsing experience. Please read our Privacy Statement for more information.
Close