Prijavljivanje za partnere

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIJA – CENTRALNA EVROPA

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIJA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

Detaljnije o VRF tehnologiji

Detaljnije o VRF tehnologiji

Optimalna raspodela snage zahvaljujući IFT tehnologiji

VRF je skraćenica od „Variable Refrigerant Flow“ (varijabilni protok rashladnog fluida). Sistem savršeno reguliše protok radnog fluida nezavisno od veličine zgrade, tako da se svaka unutrašnja jedinica u svakom trenutku snabdeva potrebnom količinom radnog fluida.

Savršeno upravljanje protokom radnog fluida zahvaljujući IFT tehnologiji. Mikroprocesor tehnologije „Intelligent Flow Technology“ obrađuje podatke dobijene od svih senzora ugrađenih u sistem, kako bi se potom pomoću tih podataka izračunala optimalna raspodela snage. Prekomerni i nedovoljni kapaciteti će se izjednačiti nezavisno od njihovog položaja u zgradi.
Neprekidni režim grejanja sa senzorima za neprekidno grejanje (Continuous Heating) na spoljašnjoj jedinici prepoznaje čak i najmanje naslage leda i odmah reaguje. Dok se kod drugih uređaja režim grejanja mora zaustaviti u toku postupka otapanja, TOSHIBA uređaji koriste inteligentni sistem sa obilaznim vodom kako bi se nastavilo sa nesmetanim radom u režimu grejanja.

Alatke za projektante i tehničare

Inteligentne softverske alatke čine život lakšim na obe strane: komforno planiranje na početku projekta i lakša dostupnost podataka u slučaju već montiranih jedinica.

DesignAIRS

Sigurno i efikasno planiranje zahteva mnogo više od prostog kombinovanja unutrašnjih i spoljašnjih jedinica. Softver DesignAIRS u tu svrhu obezbeđuje realističan prikaz jednog kompletnog sistema ili više njih, sa stepenom detalja koji se može prilagoditi potrebama korisnika. On omogućava integrisanje planova zgrade, povezivanje svih upravljačkih jedinica, izradu listi uređaja, šema kablovske mreže i šema električnih priključaka, kao i izvoz datoteka u .pdf ili AutoCAD® formatu. Tako su postupci kreiranja ponude i pripreme radova postali brži i efikasniji nego ikad ranije!

Wave Tool

Podaci se mogu direktno očitati ili zapisati na spoljašnjoj jedinici uz pomoć pametnog telefona ili tableta sa Android operativnim sistemom. Veza se uspostavlja putem bežične NFC tehnologije, bez korišćenja kablovskog priključka. Bez obzira na to da li se radi o prvom puštanju u rad ili servisiranju: podaci iz čitavog sistema, adrese uređaja, istorija i mnogi drugi podaci su na raspolaganju za obradu na licu mesta ili putem prenosa podataka.

Kod VRF sistema za više prostorija imate mogućnost izbora između 2-cevnog ili 3-cevnog sistema za istovremeno hlađenje i grejanje.

Hlađenje/grejanje ili oba?

Grejanje ili hlađenje.

2-cevna tehnologija

Ovaj sistem može da greje ili da hladi, u zavisnosti od godišnjeg doba i želja korisnika. On omogućava optimalnu uravnoteženost temperature i vlažnosti vazduha uz smanjenje troškova rada. Fleksibilnost je obezbeđena zahvaljujući brojnim mogućnostima kombinovanja unutrašnjih jedinica, kao i jednostavnom povezivanju cevi i kablova.

Grejanje i hlađenje.

3-cevna tehnologija

Kod ovog sistema je moguće istovremeno nezavisno hlađenje i grejanje. Ova tehnologija je naročito efikasna u zgradama sa značajno različitim toplotnim opterećenjima ili prostorijama u kojima se neprestano stvara otpadna toplota. Prikupljena toplotna energija iz jednog dela zgrade se može gotovo bez gubitaka dopremiti do ostalih prostorija u zgradi i iskoristiti za njihovo grejanje. Maksimalna ekonomičnost je zagarantovana!

Fleksibilnost sistema:

Dužina cevovoda od 1000 m

Maksimalna dužina cevovoda od 1000 m omogućava još više fleksibilnosti pri planiranju i montaži.

Visinska razlika do 90 m

Visinska razlika između spoljašnje jedinice i najudaljenije unutrašnje jedinice može da iznosi čak 90 m. To odgovara zgradi sa 25 spratova.

Kompaktni dizajn

Kompaktne dimenzije doprinose smanjenju zahteva u pogledu prostora.

Fleksibilni rashladni krugovi

Više rashladnih krugova se može objediniti u jednom sistemu kako bi se njima upravljalo sa jednog mesta.

Copyright 2019 AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H. All Rights Reserved.
This site uses cookies. By accepting cookies, you can optimize your browsing experience. Please read our Privacy Statement for more information.
Close