ErP
Ecodesign Website

Here you will find all technical data, according to the regulation, each manufacturer is required to publish.

ErP-smernica

Európska únia nastavuje so zreteľom na ochranu klímy vysoké ciele, ktoré by sa mali dosiahnuť do roku 2020. Hovoríme aj o cieľoch 20/20/20, ktoré v porovnaní s rokom 1990 stanovujú o 20% vyššie využitie obnoviteľných energií, zároveň však majú redukovať použitie primárnych energií o 20% a produkciu CO2 o 20%.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bola schválená smernica ErP. Produkty pritom budú nanovo klasifikované a zatriedené do nových energetických tried. Prostredníctvom tejto smernice sa vytvorí politický nástroj pre podporu tvorby energeticky hospodárnych produktov šetriacich zdroje.

So začiatkom roka 2013 vstupujú do platnosti nariadenia, upravené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 206/2012, ktoré menia požiadavky smernice ErP z roku 2009/125 ES pre klimatizačné zariadenia do 12 kW chladiaceho výkonu.

 

Prečo spadá klimatizačná technika do smernice ErP?

Aké energetické triedy existujú?

Ako vyzerá nová značka energetickej hospodárnosti?

Čo znamenajú nové ukazovatele SEER a SCOP?

Prečo tri klimatické zóny pre hodnotenie hospodárnosti vo vykurovacej prevádzke?

Od kedy platí nová smernica ErP?