ErP
Ecodesign Website

Here you will find all technical data, according to the regulation, each manufacturer is required to publish.

Smernica ErP

Evropska unija v zvezi z zaščito podnebja predpisuje visoke cilje, ki jih je potrebno doseči do leta 2020. Govorimo tudi o ciljih 20/20/20, ki v primerjavi z letom 1990 predvidevajo 20% več uporabe obnovljivih virov energije, hkrati pa tudi zmanjšanje rabe primarnih virov energije za 20% in proizvodnje CO2 za 20%.

Da bi te cilje lahko dosegli, je bila sprejeta smernica ErP. V skladu s to smernico se izdelki na novo klasificirajo in uvrščajo v nove energijske razrede. S to smernico je bil ustvarjen politični instrument v podporo oblikovanju proizvodov na način, ki ščiti vire in je energetsko učinkovit.

Z začetkom leta 2013 stopajo v veljavo določila, ki jih predvideva izvedbena uredba (EU) 206/2012, ki uveljavlja zahteve iz smernice ErP 2009/125 ES za klimatske naprave do hladilne moči 12 kW.

 

Zakaj sodijo klimatske naprave pod smernico ErP?

Kateri energijski razredi obstajajo?

Kako izgleda nova nalepka za označevanje energetske učinkovitosti?

Kaj pomenijo novi kazalniki SEER in SCOP?

Zakaj tri podnebne cone za ovrednotenje učinkovitosti pri ogrevanju?

Od kdaj velja nova smernica ErP?