ErP
Ecodesign Website

Here you will find all technical data, according to the regulation, each manufacturer is required to publish.

ErP-irányelv

Az Európai Unió a klímavédelemre vonatkozóan magas célokat ír elő, amelyeket a 2020. évig kell elérni. 20/20/20-célokról is beszélünk, amelyeknek 1990-hez képest a megújuló energiák 20%-kal több használatára kell törekedniük, egyidejűleg azonban 20-20%-kal kell csökkenteniük az elsődleges energiafelhasználást és a CO2-kibocsátást.

Az ErP-irányelvet azért fogadták el, hogy ezeket a célokat elérhessük. Ennek során termékek újraosztályozása és új energiaosztályokba való besorolása történik. Ez az irányelv politikai eszközt teremt az erőforrás-kímélő és energiahatékony terméktervezések elősegítéséhez.

A 2013. év kezdetével lépnek hatályba a 206/2012/EU végrehajtási rendeletben szabályozott rendelkezések, amelyek a max. 12 kW hűtőteljesítményű légkondicionáló berendezésekre vonatkozóan valósítják meg az energiával kapcsolatos termékekről szóló (ErP) 2009/125/EK irányelv követelményeit.

 

Miért tartozik a klímatechnika az ErP-irányelv hatálya alá?

Milyen energiaosztályok vannak?

Hogy néz ki az új energiahatékonysági címke?

Mit jelentenek az új mutatószámok: SEER és SCOP?

Miért három éghajlati zónát alkalmazunk a fűtési hatékonyság értékelésére?

Mikortól érvényes az új ErP-irányelv?