ErP
Ecodesign Website

Here you will find all technical data, according to the regulation, each manufacturer is required to publish.

Směrnice o výrobcích spojených se spotřebou energie

V oblasti ochrany klimatu definuje Evropská unie náročné cíle, které mají být dosaženy do roku 2020. V této souvislosti se mluví o cílech 20/20/20, které mají přinést v porovnání s rokem 1990 o 20 % vyšší využití obnovitelných energií a současně snížení spotřeby primární energie o 20 % a redukci emisí CO2 o 20 %.

Aby bylo možno dosáhnout těchto cílů, byla přijata směrnice o výrobcích spojených se spotřebou energie. Výrobky jsou tak nově klasifikovány a zařazeny do nových energetických tříd. Díky této směrnici byl vytvořen politický nástroj pro ekodesign výrobků, který šetří zdroje a podporuje jejich energetickou účinnost.

Se začátkem roku 2013 vstupují v platnost ustanovení upravená Prováděcím nařízením (EU) 206/2012, které uvádí do praxe požadavky Směrnice o výrobcích spojených se spotřebou energie 2009/125 ES pro klimatizační jednotky do chladicího výkonu 12 kW.

 

Proč spadá klimatizační technika do směrnice o výrobcích spojených se spotřebou energie?

Jaké energetické třídy existují?

Jak vypadá nový štítek energetické účinnosti?

Co znamenají nové ukazatele SEER a SCOP?

Proč tři klimatická pásma pro hodnocení účinnosti v režimu vytápění?

Od kdy platí nová směrnice o výrobcích spojených se spotřebou energie?