ErP
Ecodesign Website

Here you will find all technical data, according to the regulation, each manufacturer is required to publish.

ERP direktiva

Europska Unija postavlja visoke ciljeve u vezi zaštite klime, koji se trebaju postići do 2020. godine. Govori se i o ciljevima 20-20-20, koji u usporedbi s 1990. godinom teže 20% većem korištenju obnovljive energije, dok istodobno trebaju smanjiti upotrebu primarne energije za 20% i emisiju CO2 za 20%.

Da bi se ovi ciljevi mogli postići, donesena je ERP direktiva. Pritom se proizvodi ponovno klasificiraju i razvrstavaju u nove energetske razrede. Ovom direktivom stvoren je politički instrument koji ima za cilj podržati takav ekološki dizajn proizvoda, koji će čuvati resurse i učinkovito koristiti energiju.

Početkom 2013. godine na snagu stupaju odredbe, regulirane Uredbom Komisije (EU-a) br. 206/2012, kojom se zahtjevi za ekološki dizajn proizvoda vezanih uz energiju iz Direktive 2009/125/EZ primjenjuju na sobne klima-uređaje snage hlađenja do 12 kW.

 

Zašto klimatizacijska tehnika potpada pod ERP direktivu?

Koji energetski razredi postoje?

Kako izgleda nova naljepnica s podacima o energetskoj učinkovitosti?

Što znače novi pokazatelji SEER i SCOP?

Čemu tri klimatske zone za ocjenu učinkovitosti u režimu grijanja?

Od kada vrijedi nova ERP direktiva?