Toshiba – Die häufigsten Vorurteile gegen Klimaanlagen

Najčastejšie predsudky voči klimatizačným zariadeniam...

Najčastejšie predsudky voči klimatizačným zariadeniam...

Najčastejšie predsudky voči klimatizačným zariadeniam

Jasné, keď sa necháte celý deň ofukovať klimatizáciou, nastavenou na 17° C, môžete aj prechladnúť, v závislosti od okolností. Na to je potrebné dbať už pri montáži zariadenia, aby malo správnu veľkosť výkonu a optimálne miesto inštalácie, aby sa dalo vyhnúť prievanu na miestach, kde sa zdržujú ľudia. Správne nastavenie a používanie zariadenia je takisto dôležitým faktorom, ktorý umožní využívať všetky výhody klimatizačného zariadenia. Nastavená teplota by mala byť minimálne o 7° C nižšia, ako je teplota vonku. Klíma, v ktorej sa cítite dobre sa nedosahuje iba ochladením vzduchu, ale je spoločným výsledkom odvlhčenia vlhkého vzduchu. Lamely by podľa možnosti nemali byť nasmerované tak, aby bola nejaká osoba priamo ofukovaná, prípadne sa optimálny výsledok dosiahne tak, že sa prúdiaci studený vzduch vyfukuje podľa možnosti pod strop.

 

Klimatické zariadenia sú plné baktérií...

Klimatické zariadenia sú plné baktérií...

Moderné klimatické zariadenia, ako tie od spoločnosti Toshiba sú vybavené vynikajúcimi filtračnými systémami a špeciálnou samočistiacou funkciou, aby nemali baktérie a vírusy žiadnu šancu pohodlne sa usalašiť v zariadení.
Nasávaný vzduch sa vo viacerých krokoch čistí, v závislosti od modelu sú v zariadeniach zabudované rôzne filtre . Veľké umelohmotné filtre, ktoré pokrývajú celý tepelný výmenník, ako aj kolektory elektricky pracujúcich filtrov sa dajú jednoducho vyčistiť mydlovou vodou. Špeciálne sa vyvinula samočistiaca funkcia, aby sa zabránilo tvorbe plesní z prílišnej vlhkosti vnútri prístroja. Interný ventilátor sa stará o kompletné vysušenie tepelných výmenníkov, čím sa baktériám zrušia vhodné podmienky pre život.

 

Klimatizačné zariadenia sú hlučné...

Klimatizačné zariadenia sú hlučné...

Určite sa na veľkom trhu nachádza veľa klimatizačných zariadení, ktoré sú hlučné a preto aj veľmi rušivé. V prípade spoločnosti Toshiba sa pri vývoji kládol veľký dôraz na čo najnižšiu hodnotu hluku počas prevádzky. Pokiaľ v prípade zariadení Toshiba stlačíte klávesu "Quiet", tak sa zariadenie prepne na supernízku rýchlosť ventilátora a zaručí pohodlie tichučké ako šepot vo vašej obytnej časti!

 

Klimatizačné zariadenia sú žrúti elektriny...

Klimatizačné zariadenia sú žrúti elektriny...

Klimatizačné zariadenia spoločnosti Toshiba nie sú v žiadnom prípade žiadni žrúti elektriny, keďže zariadenia sú koncipované ako tepelné čerpadlá a sú vybavené invertormi, šetriacimi prúd. Veľká výhoda? Invertor reguluje napájanie presne podľa aktuálnej spotreby, takže vyprodukuje presne toľko energie, koľko sa skutočne použije a preto sa nestratí žiadny prúd. V krátkosti, energetická efektívnosť je v spoločnosti Toshiba to hlavné a v celom sortimente produktov majú najvyššiu účinnosť - práve v oblasti čiastočných záťaží, v ktorých klimatizačné zariadenia bežia počas svojich 95 % celkových prevádzkových hodín!

Príklad?
Super Daiseikai s výkonom 2,5 kW dosahuje stupeň účinnosti 5,12 EER! To znamená, že pri uvedenom chladiacom výkone 2,5 kW stačí príkon nižší ako 500 w (čo je 5 žiaroviek).